Mgr. Jiří Gonda

Bakalářská práce

Podpora cestovního ruchu prostřednictvím programu LEADER ČR v okrese Šumperk

Tourism promotion by means of the Czech Republic Leader programme in the district of Šumperk
Anotace:
V této práci se snažíme popsat a vysvětlit funkci programu LEADER ČR 2007, jako dotace pro rozvoj venkova. Zhodnotíme úspěch projektů na Šumperku. Zaměříme se a popíšeme dva projekty s důrazem na cestovní ruch a vysvětlíme proč a k čemu je důležité čerpání dotací.
Abstract:
In this work we try to describe and explain function of programme LEADER CR 2007, as an appropriation for rural development. Later on we are going to evaluate success of this projects in Sumperku. We will focus and describe on two projects with emphasis on travel movement and explain why and what for is important to pump grants.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií