Mgr. Lenka Krmíčková

Diplomová práce

Úroveň paměťových schopností u skupiny středoškoláků ve vztahu k vybraným studijním směrům

Memory skills level of highschool students in relation to their field of study
Anotace:
V této diplomové práci jsme se zaměřili na úroveň paměťových schopností u adolescentů s různým studijním zaměřením – technickým, uměleckým a všeobecným. Zkoumali jsme, jaký druh paměti se u nich rozvíjí více – zda figurální či verbální. Také jsme provedli faktorovou analýzu LGT-3 testu, na základě které jsme se přiklonili k jednofaktorové struktuře testu. Nejlepší úroveň paměťových schopností se potvrdila …více
Abstract:
In this thesis, we focused on memory skills level of adoloscents of general, technical and art study orientation exploring the development of memory types – technical, and verbal. Having used a factor analysis of LGT-3, we decided to implement one-factor structure of the test. The best level of memory skills has been proved for students of the general orientation, the other groups gained statistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.