Petra SALAČOVÁ

Diplomová práce

Historie TJ Sokol na Mladoboleslavsku do roku 1939

History of TJ Sokol in Mladoboleslavsko until 1939
Anotace:
Diplomová práce zanalyzuje vznik, vývoj, význam, strukturu sokolských jednot ve vybraných mladoboleslavských obcích od založení do roku 1939 a provede jejich komparaci. Popíše vzájemné vztahy mladoboleslavských sokolských jednot, bude prezentovat sportovní a kulturní činnost, každodennost, aktivity Sokola a zhodnotí jeho vliv na společnost, obec a okolí. Vývoj sokolských jednot bude zařazen do kontextu …více
Abstract:
The diploma thesis analyzes the origin, development, significance, structure of Sokol units in selected Mladá Boleslav municipalities from its foundation until 1939 and compares them. It will describe the mutual relations of the Mladá Boleslav Sokol units, will present sports and cultural activities, everyday life, Sokol's activities and will evaluate its influence on society, the community and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAČOVÁ, Petra. Historie TJ Sokol na Mladoboleslavsku do roku 1939. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma