Theses 

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript – Marian Zikmund

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marian Zikmund

Diplomová práce

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript

Serverless single page application in JavaScript

Anotace: Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Abstract: The goal of this thesis is to design and develop a framework for building modern single- page application in the JavaScript programming language and describe this approach to development. The work also contains the documentation for a more comfortable use and customization. The content is divided into eight chapters. The introduction is followed by the retrieval of information resources, including the specifics of the JavaScript programming language and explanation of the formation of single-page application. The description of the basic principles of their functioning, motivation and justification, when and why this approach is appropriate is also included. The work is primarily focused on the issue of single-page application, for which the use of the JavaScript programming language is crucial. For this reason, this work provides a whole chapter about this programming language, also including a description of its history and role in the context of others. Below are the common characteristics of single-page applications frameworks, built on top of the library ReactJS, whose formation is engaged in the following chapter. The developed framework also contains the user guide. The practical outcome of this work is an open source framework for creating serverless single-page applications, which is due to its architecture and documentation appropriately adaptable.

Klíčová slova: server, aplikace, javascript, vývoj

Keywords: ReactJS, single page, application, javascript

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Vladimír Suchan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53148

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz