Marian Zikmund

Master's thesis

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript

Serverless single page application in JavaScript
Abstract:
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript …more
Abstract:
The goal of this thesis is to design and develop a framework for building modern single- page application in the JavaScript programming language and describe this approach to development. The work also contains the documentation for a more comfortable use and customization. The content is divided into eight chapters. The introduction is followed by the retrieval of information resources, including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Vladimír Suchan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53148