Petr HRUŠKA

Bakalářská práce

Integrace vietnamské komunity do majoritní společnosti v ČR

Integration of Vietnamese community into the majority society in the Czech Republic.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá integrací vietnamské komunity do české majoritní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována vyskytujícím se patologickým jevům uvnitř této komunity. Práce je rozdělena na dvě základní části teoretickou a empirickou. Část teoretická se snaží objasnit důvody migrace vietnamských obyvatel ze země. Zabývá se historií Vietnamu od nejstarších dob po současnost, s důrazem na válečné …více
Abstract:
My bachalor's thesis deals with the integration of Vietnamese community into the Czech major society. Special attention is paid to pathological phenomena occurring within this community. The work is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is aimed to clarify the reasons for migration of Vietnamese population out of the country. It deals with the history of Vietnam from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Valášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUŠKA, Petr. Integrace vietnamské komunity do majoritní společnosti v ČR. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.