Thy Châu Anh Pham

Diplomová práce

Gaussian Process Regression

Gaussian Process Regression
Anotace:
In the Bayesian approach, the data are supplemented with additional information in the form of a prior probability distribution. The prior belief about the parameters is combined with the data's likelihood function according to Bayes theorem to yield the posterior belief about the parameters. We presenting some important issues about Bayesian statistics, multivariate normal distribution and linear …více
Abstract:
In the Bayesian approach, the data are supplemented with additional information in the form of a prior probability distribution. The prior belief about the parameters is combined with the data's likelihood function according to Bayes theorem to yield the posterior belief about the parameters. We presenting some important issues about Bayesian statistics, multivariate normal distribution and linear …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kracík
  • Oponent: Simona Domesová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.