Denisa HRUBÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou v denním stacionáři

The Nursing Process in a Patient with Alzheimer's Disease in a Daycare Center
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou. Teoretická část obsahuje ošetřovatelský proces, specifika ošetřovatelské péče, přiblížení pojmu stáří, demence a konkrétně Alzheimerovy choroby. V praktické části vypracuji dvě kazuistiky, v nichž se zaměřím na specifika ošetřovatelské péče u pacienta s Alzheimerovou chorobou v ambulantní péči.
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the nursing process in a patient with Alzheimer's disease. The theoretical part includes the nursing proscess, the specifics of nursing care, an introduction to the koncept of old age, dementia and specifically Alzheimer's disease. In the practical part I will elaborate two case studies in witch I will focus on the specifics of nursing care for a patient with Alzheimer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Balejová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Denisa. Ošetřovatelský proces u pacienta s Alzheimerovou chorobou v denním stacionáři. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství