Bc. Marek Keppert

Bakalářská práce

Návrh prevenční komunikační kampaně proti rakovině děložního těla

Proposal for preventive communication campaign against cancer of body of uterus
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu komunikační kampaně ve zdravotnictví. Je rozdělena do dvou základních částí. V první, teoretické, části shrnuji historii výzkumu persvaze a nejdůležitější teorie, které budou použité jako vodítko pro vypracování návrhu kampaně. V druhé, praktické, části prezentuji autorský návrh prevenční komunikační kampaně proti rakovině děložního těla. Návrh zahrnuje …více
Abstract:
This bachelors thesis main goal is proposition of communication campaign in healthcare. It is divided into two parts. Theoretical part defines history of research of persuasion and principal theories that are used for design of campaign. In second, practical part, I'm presenting my proposition of healthcare campaign against cancer of body of uterus. Proposition contains definition of target group, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií