Aleš KUBĚNA

Bakalářská práce

Text analysis, translation and commentary: promotional text

Text analysis, translation and commentary: promotional text
Abstract:
This bachelor thesis deals with the functional analysis of promotional texts, their translation into the Czech language and its subsequent commentary. The source texts are excerpts from the home pages of US intelligence and law enforcement organizations: the CIA and FBI. After a functional analysis of the source text and the translation into the Czech language a commentary follows, which is focused …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá funkční analýzou propagačních textů, jejich překladem do českého jazyka a následným komentářem. Zdrojovými texty jsou výňatky z domovských stránek amerických zpravodajských a policejních organizací: CIA a FBI. Po funkční analýze zdrojového textu a samotném překladu do českého jazyka následuje komentář se zaměřením na koncept ekvivalence, jakožto klíčovým konceptem překladu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBĚNA, Aleš. Text analysis, translation and commentary: promotional text. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta