Bc. Pavla Janulíková

Bakalářská práce

Permanentní kampaň a její vymezení vzhledem k volební kampani

Permanent campaign and its comparison to electoral campaign
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o konceptu permanentní kampaně a jeho odlišení od kampaně volební. První část předkládá základní rysy politické kampaně založené na základě komparace rozdílů mezi permanentní a volební kampaní. Druhá část se zabývá výzkumem permanentní kampaně na sociální síti Facebook. Prostřednictvím obsahové analýzy tato práce zkoumá, zda lze komunikaci na Facebooku u tří vybraných českých …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses the concept of the permanent campaign and its differentiation from the election campaign. The first section presents the basic features of the political campaign based on the comparison of differences between permanent and electoral campaigns. The second part deals with a research of the permanent campaign on the social site Facebook. Through content analysis this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií