Theses 

Řízení osobních nákladů u konkrétní pobočky čerpací stanice OMV – Andrea Židlická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Andrea Židlická

Bakalářská práce

Řízení osobních nákladů u konkrétní pobočky čerpací stanice OMV

Management of personal costs for specific petrol station called OMV

Anotace: Židlická, A. Řízení osobních nákladů u konkrétní pobočky čerpací stanice OMV. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019.Práce se zabývá řízením osobních nákladů u konkrétních poboček čerpacích stanic OMV. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje definici a rozdělením nákladů, systému odměňování zaměstnanců, a také finanční analýze. Ve vlastní práci je provedena finanční analýza za účelem zjištění finanční situace podniku a posouzena produktivita práce. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a definovány jednotlivé problematické oblasti, které byly zjištěny pomocí finanční analýzy. Ke každé této problematické oblasti jsou následně zformulovány návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení situace v podniku.

Abstract: Židlická, A., Management of personal costs for specific petrol station called OMV. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.This thesis is about managing personal costs for specific petrol station called OMV. There are two parts, theoretical and practical. Theoretical one is about definition and splitting costs, system of remuneration employees and financial analysis. I looked deeper into financial analysis to find out situation of this specific business and to evaluate work productivity. Ending of this thesis summarized result and problematic areas which were defined by financial analysis. To each of this area there are certain recommendations which should improve this situation.

Klíčová slova: produktivita práce, finanční analýza, osobní náklady

Keywords: work productivity, financial analysis, personal costs

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Masařová, Ing.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63291 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/63291/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/63291/posudek/oponent/48376 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:19, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz