Bc. Jiří DRAŽAN

Diplomová práce

Určení činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje

The Determination of Electromotive Force Coefficient of a Brushless Direct Current Machine
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tvorbou programu pro výpočet činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje a jeho využitím při návrhu stroje. Za tímto účelem je nejprve popsána konstrukce a princip funkce zmíněného typu stroje, poté je pozornost věnována popisu algoritmu pro výpočet jeho činitele elektromotorické síly. Vytvořený algoritmus je nakonec využit při návrhu konkrétního …více
Abstract:
This master thesis focuses on creation of an algorithm for computation of back electromotive force factor in brushless direct current motor. There are topologies and basic principles of such a motor discussed in the first part of this thesis for better understanding of the algorithm. After that the algorithm is described and compared with finite element method software. Design of brushless direct current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRAŽAN, Jiří. Určení činitele elektromotorické síly bezkartáčového stejnosměrného stroje. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika