Bc. Rostislav Křivánek

Bakalářská práce

Analýza používaných suplementů příslušníky Policie České republiky Jihomoravského kraje

Analysis of using dietary supplements by police officers of Czech Republic of South-Moravian Region
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu preferovaných a používaných doplňků stravy mezi příslušníky Policie ČR v Jihomoravském kraji. Teoretická část má dvě hlavní témata. První téma se zabývá obecnou charakteristikou Policie ČR, popisem fyzických předpokladů pro výkon služby a pracovní náplní policistů ČR Jmk. Druhé téma teoretické části je zaměřeno na charakteristiku sportovních suplementů …více
Abstract:
The main objective of this bachelor work is to analyse preferred and used dietary supplements by police members of Czech Republic in South-Moravian region. The theoretical part consists of two main themes. The first one deals with the concept of Police of Czech Republic, description of physical requirements and job content of police members of Czech Republic in South-Moravian region. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií