Bc. Michal Matyáš

Bakalářská práce

Matematika v geografii a kartografii

Mathematics in geography and cartography
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit text, který má ukázat mezipředmětový vztah matematiky a zeměpisu. Tento text má sloužit jednak učitelům pro přípravu svých podkladů pro výuku, ale rovněž i studentům jako podpůrný zdroj informací při studiu. Studenti si tak lépe dokáží představit, jak široké uplatnění matematika nabízí a kde všude se dá v geografii využít. Každá kapitola nabízí mnoho řešených středoškolských …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a learning text that would show the interdisciplinary relationship between Mathematics and Geography. The text should be used by teachers for their teaching materials prepration as well as by students so they could imagine how widely can Mathematics be applied. The thesis is structured into four parts. Each part consists of high school mathematical problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Šišma, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petra Bušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání