Kamila HENDRYCHOVÁ

Bakalářská práce

Hra na klavír levou rukou

Playing the piano with the left hand
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rolí levé ruky u klavíru a "levorukou" hrou na klavír. V jednotlivých kapitolách pojednává o fyzioterapii, která je nutná pro posílení levé ruky při "levoruké" hře. Dále pak pojednává o nových technických náležitostech, které jsou zapotřebí při "levoruké" hře na klavír. V teoretické části se soustřeďuje na vybrané "levoruké" klavíristy. V praktické části je uveden přepis …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of the left hand at the piano and "left handed" play at the piano. Individual chapters deal with physiotherapy, which is necessary to strengthen the left hand at the "left handed" play. Then deals with the new technical requirements they are needed at the "left handed" play. The theoretical part is focused on selected "left handed" pianists. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Václav Krahulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HENDRYCHOVÁ, Kamila. Hra na klavír levou rukou. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové)