Robert Galia

Bakalářská práce

A Business Plan for a Tea Room in Zlín

A Business Plan for a Tea Room in Zlín
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je teoretická příprava a zpracování podnikatelského plánu pro založení čajovny ve Zlíně. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s podnikáním a založením nového podniku v České republice a strukturou podnikatelského plánu. V praktické části je sestaven podnikatelský plán pro založení čajovny. Součástí praktické části je i marketingový výzkum, který autorovi …více
Abstract:
The subject matter of this bachelor thesis is theoretical preparation and processing of a business plan for the foundation of a tea room in Zlín. The theoretical part contains basic terms related to entrepreneurship and establishing of new business in the Czech Republic and structure of the business plan. In the practical part is created a business plan for a tea room. Part of it is also marketing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Galia, Robert. A Business Plan for a Tea Room in Zlín. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi