Robert Galia

Bachelor's thesis

A Business Plan for a Tea Room in Zlín

A Business Plan for a Tea Room in Zlín
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je teoretická příprava a zpracování podnikatelského plánu pro založení čajovny ve Zlíně. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s podnikáním a založením nového podniku v České republice a strukturou podnikatelského plánu. V praktické části je sestaven podnikatelský plán pro založení čajovny. Součástí praktické části je i marketingový výzkum, který autorovi …more
Abstract:
The subject matter of this bachelor thesis is theoretical preparation and processing of a business plan for the foundation of a tea room in Zlín. The theoretical part contains basic terms related to entrepreneurship and establishing of new business in the Czech Republic and structure of the business plan. In the practical part is created a business plan for a tea room. Part of it is also marketing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Galia, Robert. A Business Plan for a Tea Room in Zlín. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration