Bc. Eliška Ježková

Diplomová práce

Úvěrová analýza společnosti Bova Březnice, spol. s r.o.

Credit analysis of the company BOVA Březnice Ltd.
Anotace:
Tato diplomová práce se v obecné části zabývá charakteristikou úvěrového rizika z pohledu banky, úvěrovými produkty, úvěrovou analýzou spolu s úvěrovým procesem. Dále jsou v práci rozebrány poměrové ukazatele, které banka zkoumá při žádosti o úvěr. V diplomové práci nechybí charakteristika a výpočet dvou bankrotních modelů, a to Kralickovo Quicktestu a indexu IN05 od manželů Neuimairových. Cílem práce …více
Abstract:
The general part of diploma thesis is aimed on characteristic of credit risk from view of bank side, credit products, credit analysis and credit process. Furthermore in the thesesis analyzed financial ratios which is examined by the Bank when companies applying for a loan. In this diploma thesis is characterizion and calculation of two bankruptcy models. The first model is Kralick Quicktest and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní