Bc. Kristýna Vilímková

Bachelor's thesis

Sledování změn porostu CHKO Orlické hory prostředky DPZ

Monitoring land cover changes by Remote Sensing in region of Orlic Mountain.
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje změnám porostu v CHKO Orlické hory mezi lety 1984 a 2017. Ze snímků z družic Landsat byly vytvořeny mapové kompozice základních druhů povrchů za použití řízené klasifikace, které byly následně porovnány a vznikla tak mapa časových změn. Hodnoceny byly změny v rozložení lesů a zároveň určeny plochy, které jsou stabilní a v čase se nemění. Zvláštní zřetel byl přitom kladen …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the changes of land cover in region of Orlic Mountain between the years 1984 and 2017. Using images from Landsat satellites, the map composition of the basic surfaces was created by supervised classification. These maps were compared and the map of changes during the time was created. Changes of forest layout were rated and areas which are stable and doesn’t change in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marian Švik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics