Petra LENKOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace účetních principů US GAAP v českém účetním podnikatelském prostředí

Application of the US GAAP Accounting Principles in the Czech Business Accounting Environment
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku současného sestavování a porovnání účetních výkazů podle českých účetních standardů a amerických účetních principů US GAAP. Cílem práce je charakterizovat rozvahu a výsledovku podle obou systémů, ukázat nynější postup vykazování ve vybrané firmě a navrhnout případné obměny v tomto postupu.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of comparing current accounting statements according to the Czech accounting principles and the US Generally Accepted Accounting Principles. The aim of this thesis is the characteristic of income statement and balance sheet in both systems, showing the current methods and the suggestion of possible changes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2011
Zveřejnit od: 8. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. František Vávra, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LENKOVÁ, Petra. Aplikace účetních principů US GAAP v českém účetním podnikatelském prostředí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 08. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd