Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace

Investigation of aneuploidies in porcine embryos using comparative genomic hybridization
Abstract:
Přestože se numerické abnormality běžně vyskytují v raných lidských embryích a jsou pravděpodobně podstatným faktorem ovlivňujícím jejich mortalitu a následně selhání implantace, u hospodářských zvířat postrádáme obsáhlejší informace o frekvenci a charakteru těchto poruch. Chromozomové abnormality u zvířat byly doposud zkoumány metodu FISH nebo technikou konvenčního karyotypování, avšak metoda FISH …more
Abstract:
Although numerical chromosome errors are known to be prevalent in early human embryos and are likely to be a considerable factor influencing the mortality of early embryos and implantation failure, in farm animals, data about the frequency and nature of errors is rather limited. Concerning this topic, several works have utilized FISH analysis or conventional karyotyping so far, however FISH provides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 12. 2010
  • Supervisor: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta