Bc. Dominik Madea

Diplomová práce

Vývoj senzorů oxidu uhelnatého

Development of CO sensors
Anotace:
Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá zkoumáním chemie zlata v oxidačním stavu 3+ jakožto potenciálního senzoru pro CO. Bylo připraveno mnoho různých cyklometalovaných pincerových komplexů založených na ligandech 2,6-bis(4-(terc-butyl)fenyl)pyridinu a jeho pyrazinového analogu a byla testována reaktivita těchto komplexů s CO v aprotických a protických rozpouštědlech. Druhá část …více
Abstract:
This thesis is divided into two parts. The first part focuses on the exploration of the gold(III) chemistry as a potential chemosensor for CO. Various cyclometalated pincer complexes based on 2,6-bis(4-(tert-butyl)phenyl)pyridine and its pyrazine analogue ligands were prepared, and the reactivity with CO was tested in aprotic and protic solvents. The second part of the thesis is focused on the modification …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Hans Jakob Wirz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Organická chemie

Práce na příbuzné téma