Bc. Simona Kropáčková

Diplomová práce

Vnitřní kontrolní systém v malých společnostech

Internal control system in small companies
Anotace:
Vnitřní kontrolní systém je složitý a vzájemně se prolínající soubor kontrolních procesů a opatření, které mají rozhodující vliv na kvalitu řízení, ochranu majetku a hospodaření firem. Kontroly a různá opatření slouží ve firmách jako prevence ekonomické kriminality, která je dnes mediálně často diskutovaná. Ekonomická kriminalita poškozuje velký počet lidí, stát, který utrpí daňové ztráty a následně …více
Abstract:
An internal control system is a complex and interwoven set of control processes and actions which have a major influence on the quality of management, protection of property and management of companies. Different measures and checks are now used in companies to prevent economic crime, and it is a topic which is often discussed in the news. Economic crime harms a large number of people, society as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní