Mgr. Milan Duzbaba

Diplomová práce

Důvěra ve stát a státní instituce

The trust in the State nad in National Institutions
Anotace:
Důvěra ve stát a státní instituce The trust in the State and in National Institutions Autor: Milan Duzbaba Anotace diplomové práce Klíčová slova: důvěra, instituce, institucionální důvěra V teoretické části práce jsem uvedl podrobný přehled definic důvěry z vědeckého hlediska. A sám jsem důvěru definoval jako možnost spolehnout se na někoho. Je to přesvědčení, že partner ve vzájemném vztahu (např. …více
Anotace:
Michaela), informovanost (Jana, Naďa, Monika, Michaela, Tomáš), první dojem sympatie versus antipatie (Naďa, Jana, Michaela, Tomáš), struktura vzájemného vztahu a reciprocita (Sandra), věk posuzované osoby (Sandra). Polovina respondentů si myslí, že se kritéria důvěryhodnosti při posuzování osob a institucí neliší (Jana, Naďa, Helena, Sandra). Polovina si myslí opak (Bára, Monika, Michaela, Tomáš …více
Abstract:
Trust in the State and in National Institutions Author: Milan Duzbaba Annotation of graduation theses Headwords: trust, institution, trust of institution In the theoretical part of my essay I used a detailed list of trust from scientific view. On my own I defined the trust as possibility to depend on someone . It is a conviction that partner in our relationship( for example person or institution) will …více
Abstract:
cing person( Sandra). Half of respondents think the criteria of trustworthiness during balancing of people and institutions arent different( Jana, Naďa, Helena, Sandra). Half of this part are negative( Bára, Monika, Michaela, Tomáš). With reference to these results, we cannot decide the difference, as criteria of trustworthiness of a person or institutions. In conclusion on the basis of the essay, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma