Theses 

Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu – Bc. Darina SAMEKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / Russian for translators

Bc. Darina SAMEKOVÁ

Master's thesis

Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu

Movie translation and creating subtitles, linguistic and culturological commentary of the translation and analysis of the movie

Abstract: Tématem práce je přiblížení problematiky překládání, překlad filmu, popis vývoje a tvorby titulků, informace o daném filmu a jeho následná lingvistická i technická analýza. Součástí je rusky psané resumé, přílohy v podobě obrázků, DVD filmu s titulky, grafu i textu a seznam využitých zdrojů.

Abstract: The aim of this thesis is introduction of translating issues, movie translation, description of the history of subtitling, basic information about the movie and it's linguistic and technical analyses. Part of the thesis is also a resumé in russian language, addenda such as pictures, DVD of the movie with subtitles, cinemetrics graph and simple text. The last part contains a list of sources.

Keywords: překlad, komentář překladu, překladové transformace, translatologie, titulky, film, analýza filmu, syžet, cinemetrika

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 11. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214724 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAMEKOVÁ, Darina. Překlad současného ruského filmu, vytvoření titulků, lingvistický a kulturologický komentář překladu a analýza filmu. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 11:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz