Bc. Denisa COUFALOVÁ

Diplomová práce

Právo na účinné vyšetřování - mechanismy jeho zajišťování

The right for an effective investigation - mechanisms of its providing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá právem poškozeného na účinné vyšetřování a možnostmi jeho posílení, jež byly nabízeny Věcným záměrem trestního řádu z roku 2008, a které nabízí aktuální návrh paragrafového znění trestního řádu z roku 2017. Nejprve je vymezeno právo na účinné vyšetřování a následně to, jak je vnímáno Ústavním soudem. Dále je zhodnocen možný vliv soukromé a subsidiární žaloby na právo …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the right of the victim for an effective investigation and the possibilities of its reinforcement, which were offered by the Factual intent of the Criminal Procedure Code from 2008 and which offers the current proposal of the paragraph text of the Criminal Procedure Code from 2017. First, the right for an effective investigation is defined and then how it is perceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

COUFALOVÁ, Denisa. Právo na účinné vyšetřování - mechanismy jeho zajišťování. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ihfif2 ihfif2/2
9. 9. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 9. 2019
Marklová, E.
10. 9. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.