Theses 

Zpětný materiálový tok v logistických řetězcích – Zdeňka VAŇKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zdeňka VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Zpětný materiálový tok v logistických řetězcích

Reverse logistics in logistics chains

Anotace: Obsahem bakalářské práce je popis, analýza a návrh na optimalizaci zpětného materiálového toku v logistickém centru HOPI Prostějov. V teoretické části je popsán zpětný materiálový tok z dostupné literatury. V praktické části je řešen dopředný tok a na něj navazující zpětný tok zboží a vratných obalů, jak v logistickém centru HOPI Prostějov, tak v celém systému HOPI a na něj navazujícího zákazníka Makro a jeho dodavatelů. V analýze je počítána manipulační práce a výpočet nákladů na dopravu zpětného materiálového toku. Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální řešení uskladnění vratných obalů a nákladů na dopravu.

Abstract: The thesis deals with description, analysis and project for optimisation of reverse logistics in the logistic centre HOPI Prostějov. Theoretical part describes reverse logistics using available literary sources. Practical part concentrates on logistics and subsequent reverse logistics of goods and returnable packages in logistic centre HOPI Prostějov as well as in the whole HOPI system and subsequent customer of Makro and its suppliers. As the part of the analysis manipulation work and costs of the reverse logistics are determined. The aim of the work is to design optimal solution for storing returnable packaging and reduction of reverse logistics costs.

Klíčová slova: Logistika, zpětný materiálový tok, vrácené zboží, vratné obaly, náklady, manipulační prostor, legislativa zpětného toku.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010
  • Identifikátor: 15549

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15549 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Zdeňka. Zpětný materiálový tok v logistických řetězcích. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz