Theses 

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální – Mgr. Iva Ševčíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Iva Ševčíková

Master's thesis

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální

Learning Process of Year-one Pupils at Special Junior Schools

Abstract: Diplomová práce se zabývá zjištěním specifik edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální a rozvojem základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se skládá ze tří kapitol a je zaměřena na analyzování české i zahraniční odborné literatury a podání informací o mentálním postižení, základní škole speciální a specifických přístupech v edukaci žáků na základní škole speciální. Praktická část je zaměřena na rozvoj základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Jedná se o kvalitativní výzkum. Cílem výzkumného šetření bylo pomocí vytvořených pomůcek podpořit osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, a zhodnocení nabytých poznatků na základě individuální práce s žáky. Pro tyto účely byl vytvořen soubor pomůcek.

Abstract: This diploma thesis investigates educational processes for pupils in the first year of special elementary schools, as well as the development of the elementary knowledge, skills and habits of this age group of pupils with moderate mental impairment at such establishments. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first of these consists of three chapters and focuses on analysing the literature from the Czech Republic and abroad, presenting data on mental impairment, special elementary schools and specific approaches to educational programmes at these schools. The other part of this paper looks at the development of the basic knowledge, skills and habits of first-year pupils with moderate mental impairment attending such establishments; this comprises qualitative research. The main objective was to support acquisition of such knowledge, skills and habits through the use of special-needs aids/resources, in addition to evaluating progress based on specially created tasks for individual pupils. A set of dedicated resources was devised for this very purpose.

Keywords: mentální postižení, základní škola speciální, specifika edukačního procesu, Mental Impairment, Special Elementary School, Specifics of the Educational Process

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 16:55, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz