Mgr. Iva Ševčíková

Master's thesis

Specifika edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální

Learning Process of Year-one Pupils at Special Junior Schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zjištěním specifik edukačního procesu u žáků prvního ročníku základní školy speciální a rozvojem základních vědomostí, dovedností a návyků u žáků prvního ročníku se středně těžkým mentálním postižením na základní škole speciální. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se skládá ze tří kapitol a je zaměřena na analyzování české i zahraniční …more
Abstract:
This diploma thesis investigates educational processes for pupils in the first year of special elementary schools, as well as the development of the elementary knowledge, skills and habits of this age group of pupils with moderate mental impairment at such establishments. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The first of these consists of three chapters and focuses on analysing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta