Anežka PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Rehabilitace nohy po traumatu s amputací druhého prstce a plastikou kůže plosky nohy

Rehabilitation of the foot after traumatic amputation of the second toe with plantar skin plasty
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pacientem s traumatickou amputací druhého prstce a plastikou kůže plosky nohy. Na základě prostudovaných zdrojů jsou v práci popsány možné terapeutické prostředky pro pacienta po amputaci a postupy při řešení kožních transplantací i protetických náhrad. V praktické části je zkoumán pacient se starším již zhojeným defektem. Cílem práce je prevence možných sekundárních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with patient after traumatic amputation of the second toe and plantar skin plasty. Based on the sources that were studied, the thesis describes the possible therapeutic means for the patient after amputation and the procedures for the management of skin grafts and prosthetic replacements. The practical section is an examination of a patient with an older defect that has already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Zahutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Anežka. Rehabilitace nohy po traumatu s amputací druhého prstce a plastikou kůže plosky nohy. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie