Theses 

Animace jako součást primární prevence při základních školách – Michaela TEPLÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Michaela TEPLÁ

Bachelor's thesis

Animace jako součást primární prevence při základních školách

Animation as a part of primary prevention in elementary school

Abstract: Tato práce představuje možnosti uplatnění animačního přístupu v rámci programu primární prevence aplikovaných na základních školách. Po vymezení obsahu, cílů a zaměření primární prevence postupně seznamuje se specifickými programy primární prevence, s jejich charakteristikou a základními metodami, z nichž stěžejními jsou sociometrie, reflexe a práce se skupinou. Dále se práce věnuje roli lektora, jeho osobnosti a srovnává jeho možné působení v animačním procesu. Následné zamyšlení nad různými animačními procesy a jejich přístupy s cíli a možném vedení primární prevence, je stěžejní částí této práce. Dalším tématem je samotná efektivita primárních programů a faktory, které jejich průběh mohou ovlivnit. v závěru je naznačena důležitost propojení animačního přístupu v tomto pedagogickém procesu.

Abstract: This thesis presents the possibilities of usage of the animation approach in the context of primary prevention program appleid in primary shools. After defining the content, goals and focus of the primary prevention, this thesis acquaints with specific programs of primary prevention, with their characteristics and the fundamental methods, from which the key ones are sociometrics, reflection and working with the group. Furthermore the thesis is focused on the position of a teacher, his personality and compares his possible effect in the whole animation process. The thoughts on different animation processes, their approaches with the goals and the possible guidance of the primary prevention, are the fundamental part of this thesis. The other subject is the effectiveness of the primary programs and their factors, which can infulence the process. The conclusion of this thesis indicates the importance of the connection of the animation approach in this pedagogical process.

Keywords: Pedagogika volného času, primární prevence, cílové skupiny, lektor, animace, animátor, reflexe, sociometrie, výchova.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2014
  • Accessible from:: 29. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Richard MACKŮ

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

TEPLÁ, Michaela. Animace jako součást primární prevence při základních školách. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 23:26, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz