Bc. Jan Chmelíček

Master's thesis

Práce v postindustriální společnosti

Work in Post-industrial Society
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fenoménem práce a soustředí se na historickou proměnlivost tohoto pojmu a jeho společenskou úlohu. Ústředním tématem je transformace práce v postindustriální době takzvaného nového kapitalismu. Analýza vychází z proměny politických, technologických a ekonomických podmínek a zaměřuje se na důsledky organizace práce v rámci globálního kapitalismu pro společnost i jednotlivce …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomenon of work and is focused on the historical volatility of this term and its social role. The transformation of work in post-industrial period of the so-called new capitalism is its main topic. The analysis is based on the transformation of political, technological and economic conditions and is focused on the consequences of the organization of work within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Pavel Lukeš, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philosophy / Philosophy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.