Bc. Jan Chmelíček

Master's thesis

Práce v postindustriální společnosti

Work in Post-industrial Society
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá fenoménem práce a soustředí se na historickou proměnlivost tohoto pojmu a jeho společenskou úlohu. Ústředním tématem je transformace práce v postindustriální době takzvaného nového kapitalismu. Analýza vychází z proměny politických, technologických a ekonomických podmínek a zaměřuje se na důsledky organizace práce v rámci globálního kapitalismu pro společnost i jednotlivce …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomenon of work and is focused on the historical volatility of this term and its social role. The transformation of work in post-industrial period of the so-called new capitalism is its main topic. The analysis is based on the transformation of political, technological and economic conditions and is focused on the consequences of the organization of work within …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Pavel Lukeš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philosophy / Philosophy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.