MUDr. Michal Fedorko, Ph.D., FEBU

Disertační práce

Neinvazivní biomarkery karcinomu ledviny jako možný nástroj pro screening a časnou diagnostiku

Non-invasive biomarkers of renal cancer as a possible tool for screening and early detection
Anotace:
V současné době není kromě zobrazovacích vyšetření dostupná žádná jiná diagnostická metoda pro časnou detekci karcinomu z renálních buněk. Stejně tak neexistuje biomarker použitelný v praxi pro diagnostiku karcinomu z renálních buněk nebo screening populace. Cílem dizertační práce je přehled aktuálních diagnostických možností pro neinvazivní časnou detekci karcinomu z renálních buněk a ve výzkumné …více
Abstract:
There is currently no diagnostic modality for the early detection of renal cell carcinoma other than radiological studies. At the same time there is no existing biomarker to diagnose renal cell carcinoma and enable population screening. The aim of the dissertation is to review current diagnostic methods for noninvasive detection of renal cell carcinoma and in experimental part identification of diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.