Daniel Fries

Bakalářská práce

Komparace vybraných komplexních modelů hodnocení výkonnosti v rámci vybraného podniku

Comparison of selected complex performance evaluation models within a selected enterprise
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je stanovit míru výkonnosti podniku a na základě shody hodnocení této míry výkonnosti s hodnocením Altmanova indexu a indexu IN doporučit podniku vhodnější model. V práci jsou použity metody literární rešerše, analýzy, komparace a syntézy. Výsledkem práce tedy je určení vhodného bankrotního modelu pro konkrétní podnik, s možným přesahem na podniky podobného typu. Tato informace …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the performance of the company and to recommend a more suitable model based on the consensus of the evaluation of this performance level with the evaluation of the Altman index and the IN index. In this thesis methods of literary research, analysis, comparison and synthesis are used. The result of this work is to determine a suitable bankruptcy model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martin Štěrba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management