Olga Feshyna

Bakalářská práce

Warehouse Management Systémy a jejich přínos pro řízení logistických procesů

Warehouse Management Systems and Their Contribution to the Management of Logistics Processes
Anotace:
Tato práce se komplexně zabývá problematikou logistických procesů a automatizovaných skladovacích systémů. Cílem práce je posoudit přínosnost WMS. Tato přínosnost je demonstrována na přikladu společnosti ACCOM, kde je pomocí kvalitativních a kvantitativních nástrojů prokázáno, že díky WMS je analyzovaná společnost schopná plnit náročná kritéria sledovatelnosti potravin vyžadovaná EU a s maximální efektivitou …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of logistics processes and automated storage systems. The aim of it is to evaluate the merits of WMS. It is exemplified by ACCOM, using qualitative and quantitative tools was demonstrated that due to WMS analyzed company is able to meet the demanding criteria of food traceability required by EU and parry foreign retail chains' orders with maximum efficiency and thereby …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Jirsák
  • Oponent: Michal Mervart

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60145