Iveta Müllerová

Bachelor's thesis

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec

Effect of acidification and liming on the species composition and diversity of the herb layer at the Rájec ecosystem station
Abstract:
Cílem práce bylo vyhodnotit změny ve vegetaci bylinného patra na Ekosystémové stanici Rájec (Drahanská vrchovina), kde byly v minulosti uměle navozeny podmínky acidifikace a jejich zmírnění pomocí aplikace dolomitického vápence. Tento výzkum byl prováděn na základě sběru 60 fytocenologických snímků. Následně byly hodnoceny rozdíly v diverzitě druhů, nároků druhů na prostředí pomocí Ellenbergových …more
Abstract:
The aim of this tittle was to evaluate changes in herb layer vegetation at the Rájec ecosystem station (Drahanská Uplands), where the conditions of acidification mitigation were artificially induced in the past by the application of dolomitic limestone. This research was carried out by collecting 60 phytocenological images. Subsequently, differences in species diversity, species claims on the environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Šebesta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta