Bc. Pavla Myšková

Bachelor's thesis

Translation of Children's Non-Fiction: Translation and Analysis of the book You Are the Earth by David Suzuki

Translation of Children's Non-Fiction: Translation and Analysis of the book You Are the Earth by David Suzuki
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem překladu populárně naučné literatury pro děti. Tento žánr má své charakteristické prvky, od čehož se odvíjí i požadavky na překlad tohoto žánru. Cílem této práce je poukázat na zvláštnosti a možné problémy překladu dětské populárně naučné literatury a zároveň poskytnout praktickou ukázku překladu dětské populárně naučné knihy You Are the Earth od kanadského autora …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of translation of non-fiction literature for children. This genre has its characteristic features, which determines also the demands on its translation. The aim of this work is to point out specifics and possible problems of translating children's non-fiction, and to provide a practical demonstration of the translation of a children's non-fiction book You Are …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language