Bc. Lenka Tuháčková

Diplomová práce

Možnosti a omezení vybraných modelů řízení veřejné správy

Possibilities and restrictions of the particular Public Administration Management models
Anotace:
Na základ syntézy poznatk o klasickém modelu ízení (byrokratickém ízení), New Public Managementu a smíšené strategii omezeného uplatování manažerských pístup (strategický management) je zámrem vybrat vhodný model veejné správy pro státy stední a východní Evropy, konkrétn v eské republice, Slovenské a Maarské republice, kde po obnovení demokratických princip státního zízení bylo teba reformovat systém …více
Abstract:
Based on synthesis of knowledges of classical model of gouvernment (byrocracy), New Public Management and mixed strategy of limited application of managers approaches (strategic management) is a object of this dissertation to choose a public administration management model for the country of Central and Eastern Europe (CEE), in the concrete the Czech Republic, Slovakia and Hungary, where after the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta