Bc. Martin Chládek

Diplomová práce

Vliv SOA na vývoj ERP systémů

The Influence of SOA on the Development of ERP Systems
Anotace:
Cílem mé diplomové práce „Vliv SOA na vývoj ERP systémů“ je analýza vlivu Servisně orientované architektury na oblasti IT. Zároveň je popsán přínos tohoto přístupu pro strategickou transformaci celého byznysu, primárně se zaměřením na vývoj ERP systémů. V první části diplomové práce je popsán historický vývoj ERP systémů a postupný přechod od představy hlavního všeobjímajícího ERP ke standardizovaným …více
Abstract:
The aim of the master's dissertation “The Influence of SOA on the Development of ERP Systems“ is the analysis of the influence of Service Oriented Architecture in the field of IT. At the same time, the contribution of the access for strategic transformation of whole business, primary concentrated on the development of ERP systems, is described. In the first part of the master's dissertation the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS