Bc. David Porteš

Diplomová práce

Amino acid type prediction problem in biological nuclear magnetic resonance

Amino acid type prediction problem in biological nuclear magnetic resonance
Anotace:
NMR spektroskopie je metoda používaná k určení struktury proteinů. Použití této metody je bohužel velmi pracné a časově náročné, protože je třeba přiřadit co nejvíce peaku v NMR spektru k jejich atomům v molekule proteinu. Tento proces, zvaný "Chemical shift assignment", nebo též "přiřazování chemických posuvů", je stále prováděn ručně nebo pomocí semi-supervised metod. Existují sice softwarové balíky …více
Abstract:
NMR spectroscopy is a method used to determine the three-dimensional structures of proteins. Unfortunately, using this method is very laborious and time-consuming, because it involves tracing all peaks in an NMR spectrum to their atoms in the protein. This process, called chemical shift assignment, is still mostly the domain of human experts, who conduct it manually or with the use of semi-supervised …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika