Ing. Nina Huttová

Diplomová práce

Vliv společné zemědělské politiky na rozvojové země

Impact of Common Agricultural Policy on Developing Countries
Abstract:
The aim of the submitted thesis “Impact of Common Agricultural Policy on Developing Countries” is to analyze the impact of the agricultural policy on developing countries through the analysis of the main instruments the EU uses to protect its agricultural markets. The first chapter consists of characteristic of the policy and developing countries with the focus on factors that are important for next …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Vliv společné zemědělské politiky na rozvojové země“ je zhonotenie vplyvu poľnohospodárskej politiky Európskej Únie na rozvojové krajiny prostredníctvom analýzy hlavných nástrojov, ktoré používa na ochranu svojich poľnohospodárskych trhov. Obsahom prvej kapitoly je charakteristika tejto politiky a rozvojových krajín, so zameraním na faktory, ktoré sú dôležité pre ďalšie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Michal Putna
  • Oponent: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta