Mgr. Simona Jelečková

Bakalářská práce

Sourozenecké vztahy v pěstounských rodinách

Sibling relationships in foster families
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První kapitola teoretické části se zabývá náhradní péčí o děti. Podrobněji se věnuje náhradní rodinné péči a jejím jednotlivým typům, především však pěstounské péči, jejím specifikům a zaměřuje se také podrobněji na děti přijímané do pěstounské péče. Druhá kapitola se věnuje sourozeneckým vztahům a jejich významu. Podstatná část této …více
Abstract:
This bachelor thesis is devided into theoretical and empirical part. First chapter of the theoretical part deals with substitute care of the children. It focusing on substitute family care in more detail and its types. Especially it deals with foster care, its specifics and children which are accepted into foster care. Second chapter deals with sibling relationships and its importance. Major part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Klusáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta