Bc. Romana Havranová

Diplomová práce

Optimální kapitálová struktura podniku v oblasti služeb

The optimal capital structure of a company in the field of services
Abstract:
This dissertation focuses on the investigation of the optimal capital structure of the selected company. The purpose of this thesis is to determine the optimal capital structure of the company and to suggest possible improvements. The theoretical part explains the basic concepts that are related to the topic. Of this, the first half defines terms concerning the company’s operation. The second half …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá hľadaním optimálnej kapitálovej štruktúry vybraného podniku. Cieľom práce je stanoviť optimálnu kapitálovú štruktúru a navrhnúť možnosti jej zlepšenia. V teoretickej časti mojej diplomovej práce som vymedzila a následne vysvetlila základné pojmy, ktoré súvisia s danou témou. V prvej časti definujem pojmy týkajúce sa podniku a jeho fungovania. V druhej polovici teoretickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/gyj46/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze