Bc. Kateřina Hadravová

Diplomová práce

Ona a on: Genderové stereotypy ve výtvarném projevu u teenagerů.

She and he: Gender stereotypes in artistic expression in teenagers.
Anotace:
Tato diplomová práce má za úkol sledovat genderové stereotypy ve výtvarném projevu u teenagerů. Teoretická část se zabývá upřesněním významů gender a genderové stereotypy a zmapováním jednotlivých stereotypních genderových symbolů ve výtvarném projevu u předškolních dětí až po teenagery. Dále se zaměří na chápání genderových rolí v životě. Hlavní (praktická) část této diplomové práce bude spočívat …více
Abstract:
This diploma thesis is aimed at the observation of gender stereotypes in teenagers' artistic expression. The theoretical part deals with the specification of the meaning of gender and gender stereotype and the mapping of individual stereotyped gender symbols in artistic expression in pre-school children to teenagers. It also focuses on the impact of the social environment to understanding of gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Ovčáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta