Jan Sova

Diplomová práce

Cross-National analysis of students' socio-economic status on the educational achievement

Mezinárodní analýza vlivu socio-ekonomického statusu studentů na vzdělávací výsledky
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv socio-ekonomického statusu (SES) studenta na výsledky ve vzdělávání, se zaměřením se na výsledky studentů v matematice, přírodovědě a ve čtení. Data jsou získána z populace patnáctiletých žáků 40 evropských zemí z Programme for International Student Assessment (PISA). K měření dimenzí SES je použit soubor položek vlastnictví věcí v domácnosti, které jsou použity k vytvoření …více
Abstract:
This thesis examines the effect of students' socio-economic status (SES) on educational outcomes, focusing on student achievement in math, science, and reading. Data are obtained from the population of 15-year-olds in 40 European countries from The Programme for International Student Assessment (PISA). A set of items on household possessions is used to measure the SES dimensions, which are used to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedoucí: Andrea Sáenz de Viteri Vázquez
  • Oponent: Lubomír Cingl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87886