Theses 

Formování trhu v rámci komoditní vertikály hovězího masa v České republice – Bc. Jana Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agrobyznys

Bc. Jana Pokorná

Diplomová práce

Formování trhu v rámci komoditní vertikály hovězího masa v České republice

Market formation in the context of the beef commodity vertical in the Czech Republic.

Anotace: Diplomová práce je zaměřená na posouzení vývoje a situace komoditní vertikály hovězího masa a identifikaci faktorů, které na ní působily na území České republiky v letech 2000 – 2017. Teoretická východiska se zabývají globalizací a jejím vlivem na zemědělství a komoditní vertikálu hovězího masa. Literární část se dále zaměřuje na typy agrárního trhu a jejich fungování, konkurenci a konkurenceschopnost dle Portera, Společnou zemědělskou politiku a v poslední části je vystižena problematika cenové transmise. V části praktické je pozornost věnována vývoji tržnímu prostředí komoditní vertikály hovězího masa, kde se zaměřuji na vývoj stavů skotu, produkci, spotřebu, nabídku a poptávku. Poté se zaměřuji na postavení ČR v rámci zahraničního obchodu, kde se věnuji hlavně exportu a importu hovězího masa i dynamickému vývoji na trhu s Tureckem Poslední částí vlastní práce je analýza cenové transmise hovězího masa předního a zadního bez kosti.

Abstract: The thesis evaluates the development and situation of the beef commodity vertical in the Czech Republic, identifying influential factors in the period 2000–2017. This thesis also focuses on the development of the market environment of the commodity chain of beef meat, the focus is on the cattle population and the commodity of beef meat in the Czech Republic in the set time horizon. Furthermore, analysis of the production and consumption of beef meat has been conducted with the connection to the tendencies of the demand and supply. Thereafter, a part of the thesis deals with the foreign trade with focus on export and import of cattle and beef meat where a dynamic development of the market in Turkey has been observed. In the last part of the thesis, the identification of the influences on the price level in the commodity chain has been done. Subsequently, an analysis of the development of the prices from the agriculture producers, the prices from the industry producers, the consumer prices and the index prices has been conducted in the time horizon in the years 2000 – 2017 with a follow-up analysis of the price transmission of the commodity chain of boneless front quarter beef meat and boneless hind quarter beef meat.

Klíčová slova: hovězí maso, agrobyznys, komoditní vertikála, cenová transmise

Keywords: commodity vertical, agribusiness, price transmission, beef

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Barbora Daňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/62321 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz