Hana Vávrová

Diplomová práce

Feasibility Study: A Gluten-free Bakery in Prague

Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje studii proveditelnosti zabývající se založením bezlepkové pekárny v Praze. Hlavním cílem této studie je zjistit, zda-li může být projekt zavedení bezlepkové pekárny v Praze proveditelný a životaschopný. Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.Teoretická část blíže charakterizuje projekt a projektové řízení a zabývá se studií proveditelnosti …více
Abstract:
This thesis deals with a feasibility study developed for the purpose of the foundation of a gluten-free bakery. The goal is to find out whether the bakery can be feasible and viable in Prague. The thesis is divided into the two main parts: the theoretical and the practical one. The theoretical part briefly discusses the characteristics of a project and project management, and it analyses the feasibility …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty