Vojtěch Pavlů

Master's thesis

Prostředí pro výuku programování prostřednictvím návrhu virtuálních robotů

Educational Programming Tool for Virtual Robots Development
Abstract:
Záměrem této práce je zanalyzovat současný stav poznání a na základě něho vyvinout pomůcku pro výuku programování v jazyce Python, jejímž cílem je podpora pedagogického působení pomocí prostředí pro programování robotů. Samotnému vývoji řešení předchází analýza existujících řešení, jichž se historicky používalo pro výuku programování napříč různými programovacími jazyky a paradigmaty. V této fázi se …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyse the current body of knowledge and to implement a new didactic tool based on the findings. The tool is meant to be a software educational environment for courses of programming in Python, supporting the education of students by robots' programs development. First, author made a research of existing environments historically used as a supporting tools for learning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2022
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Marek Chadim

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86089

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Informační systémy a technologie / Vývoj informačních systémů