Bc. Barbora RYBIAŘOVÁ

Diplomová práce

Možnosti a limity mediace při práci s mládeží (peer mediace)

Options and limits of mediation in youth work (peer mediation)
Anotace:
Cílem diplomové práce je deskripce jednoho z možných postupů k řešení konfliktů žáků ve třídách a školách, peer mediace. V teoretické části je pozornost věnována konceptu peer mediace, jeho možnostem, limitům a současnému uplatnění. V praktické části jsou zjišťovány nejčastější typy konfliktů vyskytujících se na školách. Dále pak současné metody řešení těchto konfliktů a názory výchovných poradců na …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe one of the possible processes of solving conflicts amongst students in classrooms and schools, the peer mediation. In the theoretical part the thesis is focused on the concept of peer mediation, the possibilities, limits and current application. The most common types of conflicts at schools are investigated in the practical part. Also it searches for current methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2013
Zveřejnit od: 6. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYBIAŘOVÁ, Barbora. Možnosti a limity mediace při práci s mládeží (peer mediace). Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta